VILKA ÄR VI?
 

Miljörent i Göteborg AB är ett lokalt serviceföretag med inriktning på alla förekommande typer av städning. Känne-tecknande för företaget är ett genuint intresse för service där kunden alltid spelar huvudrollen. Våra attraktiva priser, kopplade till en kvalitetssäkrad tjänst, gör oss till en mycket bra samarbetspartner både för företag och privatpersoner.
 

16 ÅR SOM FÖRETAG
 

Miljörent startade som enskild firma redan år 2003, och tio år senare grundades aktiebolaget Miljörent i Göteborg. De senaste åren har vi sett en kraftigt höjd efterfrågan på våra tjänster. Det kan exempelvis nämnas att vi årligen utför över 800 flyttstädningar.
 

KOLLEKTIVAVTAL!
 

Det brukar ju sägas att ett företags viktigaste resurs är dess personal. Det gäller också för Miljörent. Sedan november 2015 är vi anslutna till Almega Serviceentreprenadsavtalet vilket betyder att våra anställda arbetar under bra och rättvisa villkor och att vi är en del av Svenskt Näringsliv.
I och med det är vi också anslutna till Fora dit vi betalar tjänstepension och försäkring för samtliga våra medarbetare. Givetvis är vi registrerade för F-skatt och moms. Vi är också ansvarsförsäkrade hos Swedbank.

 

VILKA ANLITAR OSS?
 

Vår alldes egen kundkrets består exempelvis av företag i fastighetsbranschen, där vi regelmässigt utför städning av trapphus och liknande. Renodlad kontorsstädning står också på vårt veckoschema. Vi har med åren blivit en mycket uppskattad underleverantör till andra serviceföretag, där vi utför allt från industristädning, golvvård, byggstädning, sanering med mera. Som nämnts tidigare är det också många privatpersoner som nyttjar våra tjänster.
 

I augusti 2016 blev vi anslutna till ID06, obligatorisk ID- och närvarokontroll på bygg-arbetsplatser.
 


Välkomna, säger Velko med personal!

  • (max 50 MB)